Trzy kolby - porównanie

Dolna kolba nie uszkodzona i z nie uszkodzonej rośliny. Szacuje się że straty mogą sięgać 20 % ziarna kukurydzy.

Janusz Narożny tel 517 722 683 email janunaro@gmail.com

517