Biologiczne zwalczanie szkodników glebowych

Opacowana technologia ; zwabiaj i zniszcz

Biologiczne zwalczanie kleszczowatych

Całkowicie bezpieczne zwalczanie kleszczy w otoczeniu ludzi.

Janusz Narożny tel 517 722 683 email janunaro@gmail.com

517