Nowy zielony Ład

UE zapowiada wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu Chemicznych substancji w Ochronie Roślin. Zamierza się wprowadzenie na szerszą skalę upraw ekologicznych. W rolnictwie czeka nas ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla i metanu. W ochronie roślin na szeroką skalę będzie trzeba upowszechniać nie chemiczne metody ochrony roślin.