Wróć do bloga

W 2023 roku po raz pierwszy były możliwe dopłaty do integrowanej produkcji kukurydzy. Po dopełnieniu pewnych formalności i spełnieniu kilku wymogów związanych i IP kukurydzy można otrzymać dopłatę do 1 ha kukurydzy. Zainteresowanie jest spore. Wymogiem obligatoryjnym jest zastosowanie sygnalizacji do odłowu omacnicy w celu określenia terminu aplikacji. Drugim wymogiem jest zastosowanie nie chemicznej ochrony przed omacnicą prosowianką. Do tego jest wykorzystywany kruszynek. 

Wyloty omacnicy prosowianki w sezonie 2023

Po zimnej wiośnie można się było spodziewać opóźnienia wylotu samic omacnicy. Ostatnie ciepłe tygodnie spowodowały przyspieszenie rozwoju i mamy już pierwsze obloty. Mogą to być przyspieszone osobniki mutujące w kierunku rasy dwupokoleniowej. Takie jest moje przypuszczenie. Zalecam wyłożenie pułapek świetlnych w całym kraju i obserwowanie kiedy nastąpi pik - szczyt wylotów omacnicy. Bardzo dobre i jedyni w kraju obserwacje prowadzi ekipa publikująca na portalu https://www.dionp.pl/monitoring-omacnicy-prosowianki-w-2023-roku-prowadzony-przez-dionp/
Pułapki świetlne do sygnalizacji nalotów omacnicy prosowianki

Sygnalizacja wylotów omacnicy prosowianki ma ogromne znaczenie w zwalczaniu szkodnika w uprawach kukurydzy za pomocą kruszynka w postaci zawieszek lub kulek Trichosafe. Zwykle wyloty omacnicy prosowianki następują w drugiej i trzeciej dekadzie czerwca. Aby dokładnie określić wyloty omacnicy posługujemy się ; Sumą temperatur efektywnych, klatką entomologiczną z resztkami słomy z larwami, pułapką świetlną do odłowu ćmy po zmierzchu. 

Nie zniszczone ścierniska po kukurydzy

Widać wiele ściernisk z kukurydzą.1651751017173jpg
W łodygach przezimowały larwy omacnicy. Widać , że są zdrowe.1651751017182jpg
Można znaleźć pola za obsiewami jesiennymi zbóż w uproszczonej uprawie. Pozostały łodygi kukurydzy z zimującymi larwami omacnicy. Po osiągnięciu odpowiedniej sumy temperatur dojdzie do wylotu postaci dorosłej - samicy która złoży około 500 jaj na kukurydzy. 

Biologiczna ochrona będzie miała wsparcie

Na konferencji Farmera zostały ujawnione informacje o wsparciu metod biologicznych w nowym rozdaniu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021 - 2027. Bezpośrednie wsparcie dla zastosowania biologicznej ochrony będzie wynosić 400 zł z limitem 5000 ha. Nie jest to wiele ale od czegoś trzeba zacząć. Bezie też wsparcie dla Integrowanej Produkcji w wysokości 1300 zł z limitem 20 000 ha. Są to przekazy ustne i dalsze konsultacje będą nadal trwały. IP kukurydzy mówi o tym aby w pierwszej kolejności do zwalczania szkodników zastosować metody agrotechniczne i biologiczne. Zastosowanie tych metod będzie punktowane na liście kontrolnej zabiegów obligatoryjnych. 
Poważne szkody w sezonie 2021

Omacnica prosowianka wyrządziła poważne szkody w kukurydzy w sezonie 2021

1632806953683jpg

Po zimnej i długiej wiośnie  nastąpił gwałtowny wylot samic omacnicy Złożone wtedy jaja, dzisiaj procentują  żerowaniem larw omacnicy i poważnymi szkodami w łanie kukurydzy.. 

Czy można było tego uniknąć ? Brak odpowiedniej sygnalizacji spowodował poważne zaniedbania w ochronie przed tym szkodnikiem. Omacnica prosowianka Jest to szkodnik którego nie zwalcza się po objawach które widać jak larwa jest już wewnątrz rośliny. W tym momencie rozwoju szkodnika nie ma żadnych metod do zwalczania. Zwalczanie zaczynamy od obserwacji wylotu postaci dorosłej Omacnicy Prosowianki. Wtedy możemy zastosować odpowiednio zwalczanie biologiczne za pomocą kruszynka, który działa tylko na świeżo złożone jajka omacnicy.

1632806953673jpg
Obserwacja rozwoju omacnicy prosowianki

Monitorowanie terminu nalotu omacnicy prosowianki  na plantację kukurydzy w celu  efektywnego zniszczenia tego szkodnika kukurydzy po przez zastosowanie kruszynka w postaci Trichosafe.

Dla dokładnego określenia terminu aplikacji kruszynka w postaci biopreparatu trichosafe należy wdrożyć trzy podstawowe elementy ;

  • Skrzynka entomologiczna
  • Suma temperatur efektywnych
  • Odławianie postaci dorosłej za pomocą pułapki świetlnej 

Zbieranie łodyg kukurydzy z larwami omacnicy prosowianki

Łodyg kukurydzy szukamy na polach pozostawionych po zbiorze na ziarno. Łodyga z larwą omacnicy ma widoczny ślad ,wykonany późnym latem,odyga_otwr01jpg po nagryzieniu i zasklepiony, co gwarantuje , że wewnątrz znajduje się larwa omacnicy. Otwory są początkiem kanału którym larwa omacnicy zeszła do samego dołu łodygi, czasami nawet poniżej powierzchni ziemi. W takiej postaci i takim miejscu larwa jest w stanie przetrwać mrozy poniżej 20 st. C. Wyrywamy łodygi z korzeniami i lekko otrząsamy z gleby. 

Izolator entomologiczny - skrzynka do obserwacji rozwoju omacnicy prosowianki

Skrzynka wykonana jest z drewna lub metalu i osłonięta siatką Izolator2019jpg używaną do okien lub moskitiery. Taką skrzynkę wypełniamy łodygami i pozostawiamy w miejscu zbliżonym do warunków polowych. Wiosną wg wskazań sumy temperatur efektywnych najczęściej jest to połowa maja, zaglądamy do wnętrza łodyg. Jeżeli larwa zaczyna tworzyć kokon z białych nitek jest to sygnał, że niedługo przejdzie do fazy poczwarki. W części łodyg może dojść do naturalnego zamierania larw. Od znalezienia poczwarki - bobówki poczwarkajpg po około 14 dniach wylatują pierwsze samce. Są widoczne na wewnętrznej stronie siatki izolatora.  Jest to sygnał do wyłożenia pułapek świetlnych tzw. samołówek

Czas wylotów omacnicy prosowianki jest początkiem wykładania kruszynka

Wg wskazań odłowionych samic w pułapce podejmujemy decyzję co do terminu wykładaniu biopreparatu Trichosafe z kruszynkiem. Wypełniając ww. czynności jesteśmy w stanie dokładnie określić termin aplikacji kruszynka w postaci zawieszek lub kulek trichosafe. Zwalczamy w naturalny sposób groźnego szkodnika kukurydzy. Skuteczność biologicznej ochrony roślin w zależności od przebiegu pogody wynosi od 65 do 90 % ograniczenia żerowania larw omacnicy.

Omacnica gotowa do przezimowania

Zimowanie omacnicy prosowianki

Teraz larwy omacnicy znajdują się w łodydze pozostawionej na polu po zebraniu ziarna. Jest to moment aby zebrać łodygi z widocznymi otworami zasklepionymi do izolatora. Od wiosny można obserwować  rozwój larw szkodnika w kukurydzy. Ułatwia to bardzo wyznaczenie terminu aplikacji kruszynka.