Omacnica Prosowianka

Omacnica prosowianka, szkodnik w kukurydzy. Zasięgiem obejmuje już cała Polskę

O szkodliwości omacnicy prosowianki

Straty w plonie ziarna

Larwa żerując w łodydze i w kolbie kukurydzy powoduje znaczne zmniejszenie plonu ziarna.

Larwa w łodydze

Larwa omacnicy prosowianki może całkowicie zniszczyć łodygę kukurydzy.

Ślady po żerowaniu larwy

W wyniku żerowania larwy na kolbie grzyby fuzaryjne zasiedlają uszkodzone miejsca. W warunkach stresowych dochodzi do wydzielania mykotoksyn