Integrowana produkcja kukurydza po raz pierwszy dotowana

Wspólna polityka rolna na lata 23-27 przewiduje dofinansowanie Integrowanej Produkcji kukurydzy.(IP) Wysokość dopłaty zależna od ilości zgłoszonych ha w Polsce. Dokument można znaleźć ; https://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1328/3/1/metodyka_ip_kukurydzy_02_...