Postać dorosła chrząszcz stonki kukurydzianej

Chrząszcz stonki żeruje na znamionach kukurydzy

Stonka kukurydziana - chrząszcz 

Postać dorosła - chrząszcz powoduje uszkodzenie znamion kolby. W efekcie nie dochodzi do zapylenia. Kolba jest nie do ziarniona do końca Fot. Dr Adam Majewski

Stonka Chrząszcz

Fot. Dr Adam Majewski

Stonka kukurydziana - larwa

Postać larwalna powoduje wyleganie roślin kukurydzy. 

Skutki żerowania larwy stonki kukurydzianej 

Wyleganie 

Wyleganie spowodowane przez żerowanie larwy stonki. Larwy stonki potrzebują wydzielin z korzeni kukurydzy do dalszego rozwoju. Fot Adam Majewski