Dopłaty do integrowanej produkcji kukurydzy w ramach ekoschematów

W 2023 roku po raz pierwszy były możliwe dopłaty do integrowanej produkcji kukurydzy. Po dopełnieniu pewnych formalności i spełnieniu kilku wymogów związanych i IP kukurydzy można otrzymać dopłatę do 1 ha kukurydzy. Zainteresowanie jest spore. Wymogiem obligatoryjnym jest zastosowanie sygnalizacji do odłowu omacnicy w celu określenia terminu aplikacji. Drugim wymogiem jest zastosowanie nie chemicznej ochrony przed omacnicą prosowianką. Do tego jest wykorzystywany kruszynek.