Dron złożony

Bardzo lekki wykonany z materiałów kompozytowych

Gotowy do startu

Na pokład zabiera 1200 kulek z kruszynkiem. Wystrcza to na 12 ha powierzchni

Proste sterowanie

Sterowanie odbywa się po przez  ; laptop, smartfon

Janusz Narożny tel 517 722 683 email janunaro@gmail.com

517