Fazy rozwojowej larwy omacnicy, 24 Maj 2020

Profesor IOR Paweł Bereś z OT Rzeszów podał wczoraj na relacji FB Agaro Profil, że śmiertelność larw omacnicy wynosi zaledwie 4%. W jego izolatorium polowym pojawiły się pierwsze poczwarki. Jednak maj jest nie oczekiwanie bardzo chłodny.
Ja dzisiaj na polu z łodygami sprawdziłem kilka larw. Znalazłem dość ruchliwe larwy, co wskazuje, że poczwarki jeszcze mają czas.