Nie zniszczone ścierniska po kukurydzy

Widać wiele ściernisk z kukurydzą.1651751017173jpg
W łodygach przezimowały larwy omacnicy. Widać , że są zdrowe.1651751017182jpg
Można znaleźć pola za obsiewami jesiennymi zbóż w uproszczonej uprawie. Pozostały łodygi kukurydzy z zimującymi larwami omacnicy. Po osiągnięciu odpowiedniej sumy temperatur dojdzie do wylotu postaci dorosłej - samicy która złoży około 500 jaj na kukurydzy.