Niedoskonałości w przepisach Integrowana Produkcja Kukurydzy

Pojawia się wiele różnych interpretacji zapisów IP kukurydzy.
Sygnalizacja jest scedowana na rolnika. Nie ma możliwości weryfikacji takiej sygnalizacji.