Poważne szkody w sezonie 2021

Omacnica prosowianka wyrządziła poważne szkody w kukurydzy w sezonie 2021

1632806953683jpg

Po zimnej i długiej wiośnie  nastąpił gwałtowny wylot samic omacnicy Złożone wtedy jaja, dzisiaj procentują  żerowaniem larw omacnicy i poważnymi szkodami w łanie kukurydzy.. 

Czy można było tego uniknąć ? Brak odpowiedniej sygnalizacji spowodował poważne zaniedbania w ochronie przed tym szkodnikiem. Omacnica prosowianka Jest to szkodnik którego nie zwalcza się po objawach które widać jak larwa jest już wewnątrz rośliny. W tym momencie rozwoju szkodnika nie ma żadnych metod do zwalczania. Zwalczanie zaczynamy od obserwacji wylotu postaci dorosłej Omacnicy Prosowianki. Wtedy możemy zastosować odpowiednio zwalczanie biologiczne za pomocą kruszynka, który działa tylko na świeżo złożone jajka omacnicy.

1632806953673jpg