Przeżywalność larw omacnicy

Prof. Paweł Bereś z IOR OT Rzeszów opublikował dane o śmiertelności omacnicy po zimowaniu. W izolatorach śmiertelność larw wynosiła 3 %. http://www.omacnicaprosowianka.pl/komunikaty-sygnalizacyjne/