Wycofanie substancji chcemicznych.

Ochrona roślin

Wycofywanie substancji chemicznych powoduje szukanie alternatywnych sposobów zwalczania omacnicy. Jednym z nich jest biologiczna ochrona z zastosowaniem pożytecznych makrofagów. Bardzo popularne jest wykorzystywanie kruszynka i nicieni do zwalczania szkodników w kukurydzy. Dzięki ochronie roślin jest wystarczająca ilość pożywienia. Chemiczna ochrona zmienia się na bardziej bezpieczną ale za to coraz droższą.

Biologiczna ochrona roślin

BOR polega na wykorzystaniu naturalnych szkodników agrofagów ograniczających plony.