Wróć do bloga
Pułapki świetlne do sygnalizacji nalotów omacnicy prosowianki

Sygnalizacja wylotów omacnicy prosowianki ma ogromne znaczenie w zwalczaniu szkodnika w uprawach kukurydzy za pomocą kruszynka w postaci zawieszek lub kulek Trichosafe. Zwykle wyloty omacnicy prosowianki następują w drugiej i trzeciej dekadzie czerwca. Aby dokładnie określić wyloty omacnicy posługujemy się ; Sumą temperatur efektywnych, klatką entomologiczną z resztkami słomy z larwami, pułapką świetlną do odłowu ćmy po zmierzchu. 

Nie zniszczone ścierniska po kukurydzy

Widać wiele ściernisk z kukurydzą.1651751017173jpg
W łodygach przezimowały larwy omacnicy. Widać , że są zdrowe.1651751017182jpg
Można znaleźć pola za obsiewami jesiennymi zbóż w uproszczonej uprawie. Pozostały łodygi kukurydzy z zimującymi larwami omacnicy. Po osiągnięciu odpowiedniej sumy temperatur dojdzie do wylotu postaci dorosłej - samicy która złoży około 500 jaj na kukurydzy. 

Poważne szkody w sezonie 2021

Omacnica prosowianka wyrządziła poważne szkody w kukurydzy w sezonie 2021

1632806953683jpg

Po zimnej i długiej wiośnie  nastąpił gwałtowny wylot samic omacnicy Złożone wtedy jaja, dzisiaj procentują  żerowaniem larw omacnicy i poważnymi szkodami w łanie kukurydzy.. 

Czy można było tego uniknąć ? Brak odpowiedniej sygnalizacji spowodował poważne zaniedbania w ochronie przed tym szkodnikiem. Omacnica prosowianka Jest to szkodnik którego nie zwalcza się po objawach które widać jak larwa jest już wewnątrz rośliny. W tym momencie rozwoju szkodnika nie ma żadnych metod do zwalczania. Zwalczanie zaczynamy od obserwacji wylotu postaci dorosłej Omacnicy Prosowianki. Wtedy możemy zastosować odpowiednio zwalczanie biologiczne za pomocą kruszynka, który działa tylko na świeżo złożone jajka omacnicy.

1632806953673jpg
Obserwacja rozwoju omacnicy prosowianki

Monitorowanie terminu nalotu omacnicy prosowianki  na plantację kukurydzy w celu  efektywnego zniszczenia tego szkodnika kukurydzy po przez zastosowanie kruszynka w postaci Trichosafe.

Dla dokładnego określenia terminu aplikacji kruszynka w postaci biopreparatu trichosafe należy wdrożyć trzy podstawowe elementy ;

  • Skrzynka entomologiczna
  • Suma temperatur efektywnych
  • Odławianie postaci dorosłej za pomocą pułapki świetlnej 

Zbieranie łodyg kukurydzy z larwami omacnicy prosowianki

Łodyg kukurydzy szukamy na polach pozostawionych po zbiorze na ziarno. Łodyga z larwą omacnicy ma widoczny ślad ,wykonany późnym latem,odyga_otwr01jpg po nagryzieniu i zasklepiony, co gwarantuje , że wewnątrz znajduje się larwa omacnicy. Otwory są początkiem kanału którym larwa omacnicy zeszła do samego dołu łodygi, czasami nawet poniżej powierzchni ziemi. W takiej postaci i takim miejscu larwa jest w stanie przetrwać mrozy poniżej 20 st. C. Wyrywamy łodygi z korzeniami i lekko otrząsamy z gleby. 

Izolator entomologiczny - skrzynka do obserwacji rozwoju omacnicy prosowianki

Skrzynka wykonana jest z drewna lub metalu i osłonięta siatką Izolator2019jpg używaną do okien lub moskitiery. Taką skrzynkę wypełniamy łodygami i pozostawiamy w miejscu zbliżonym do warunków polowych. Wiosną wg wskazań sumy temperatur efektywnych najczęściej jest to połowa maja, zaglądamy do wnętrza łodyg. Jeżeli larwa zaczyna tworzyć kokon z białych nitek jest to sygnał, że niedługo przejdzie do fazy poczwarki. W części łodyg może dojść do naturalnego zamierania larw. Od znalezienia poczwarki - bobówki poczwarkajpg po około 14 dniach wylatują pierwsze samce. Są widoczne na wewnętrznej stronie siatki izolatora.  Jest to sygnał do wyłożenia pułapek świetlnych tzw. samołówek

Czas wylotów omacnicy prosowianki jest początkiem wykładania kruszynka

Wg wskazań odłowionych samic w pułapce podejmujemy decyzję co do terminu wykładaniu biopreparatu Trichosafe z kruszynkiem. Wypełniając ww. czynności jesteśmy w stanie dokładnie określić termin aplikacji kruszynka w postaci zawieszek lub kulek trichosafe. Zwalczamy w naturalny sposób groźnego szkodnika kukurydzy. Skuteczność biologicznej ochrony roślin w zależności od przebiegu pogody wynosi od 65 do 90 % ograniczenia żerowania larw omacnicy.

Omacnica gotowa do przezimowania

Zimowanie omacnicy prosowianki

Teraz larwy omacnicy znajdują się w łodydze pozostawionej na polu po zebraniu ziarna. Jest to moment aby zebrać łodygi z widocznymi otworami zasklepionymi do izolatora. Od wiosny można obserwować  rozwój larw szkodnika w kukurydzy. Ułatwia to bardzo wyznaczenie terminu aplikacji kruszynka.Aplikacja kruszynka dronami zmniejsza emisję CO2 w rolnictwie

Zastosowanie dronów zmniejsza emisję CO2

Opryskiwacz naziemny potrzebuje 2 l ON na wykonanie zabiegu ochrony roślin na 1 ha. Sprawność energetyczna zestawu ciągnika i opryskiwacza wynosi zaledwie 15 %. W czasie spalania emituje około 5 kg CO2. Dron do aplikacji kulek z kruszynkiem potrzebuje  57 Wh na 1 ha co odpowiada za emisję 0,045 kg CO2. Biologiczna ochrona i niska emisja CO2 wpisuje się w strategię Zielonego Ładu

Omacnica w pułapkach.

Omacnica prosowianka, wyloty ćmy.

W pułapkach świetlnych zaczęły pojawiać się ćmy omacnicy prosowianki. Lokalizacje ; okolice Raciborza, Grodzisk Wlkp. Pniewy Wlkp. Szczególnie duży wylot i odłowy w Pniewach w ostatnią sobotę 25 i Niedzielę 26 czerwca. W dużej ilości są to samice gotowe do złożenia jaj. 

Kruszynek do biologicznej walki z omacnicą prosowianką

Czas na biologiczną ochronę za pomocą kruszynka. Od dzisiaj zaczynamy dystrybucję i aplikację zawieszek i kulek. Kulki będą aplikowane z powietrza za pomocą drona z aplikatorem.